"AgroBroker" SIA sāk saviem klientiem piedāvāt lauksaimniecības kultūraugu sējumu apdrošināšanu, kas izstrādāta pēc lauksaimnieku un zemnieku iniciatīvas. "AgroBroker" SIA piedāvā zemniekiem un lauksaimniekiem apdrošināt savus sējumus pret lietavām, krusu, vētru, kā arī izsalšanu pārziemošanas periodā. Valsts atbalsts, ko iespējams saņemt, apdrošinot sējumus, ir 50 % no apdrošināšanas prēmijas.

 

             Apdrošinot ražu, lauksaimniekiem pašiem būs jāsedz tikai puse no polises vērtības jeb apdrošināšanas prēmijas, otru pusi sedz valsts. Šāds valsts atbalsts apdrošinātajiem sējumiem Lauku atbalsta dienestā būs pieejams līdz šā gada beigām. Atbalstam gan ir ierobežojumi – ne vairāk par 25 latiem no viena sējumu hektāra. Piemēram, ja sējumu hektārs apdrošināts par 100 latiem, tad valsts atmaksā tikai 25 latus.

 

             Apdrošinot sējumus, tiek segti zaudējumi no neiegūtās ražas, kuri radušies krusas, vētras vai lietus rezultātā. Tiek kompensēti ražas zaudējumi veldres gadījumā, ko izraisījis lietus vai vētra. Tāpat apdrošinātajiem ziemāju sējumiem izsalstot, tiek atlīdzināti izdevumi, kas rodas, pavasarī apsējot laukus otrreiz.

 

© AgroBroker SIA 2012

Tālr. +371 28350187

E-pasts: birojs@agrobroker.lv

Kārtība, kādā tiek izskatītas klientu sūdzības

AgroBroker SIA

 Kārļa Ulmaņa gatve 119, Mārupe, Mārupes novads,LV-2167